Poliuretanski
Podovi

Poliuretanski podovi su vrsta industrijskih podova koji mogu zadovoljiti najrazličitije prohteve. Predviđeni su za ugradnju u proizvodnim halama različite namene, magacinske prostore, hiper markete, obrazovne i zdravstvene ustanove, za objekte raznih uslužnih delatnosti kao što su ugostiteljski objekti, pekare, autoperionice, itd.
Možemo Vam ponuditi više vrsta podova u zavisnosti od potreba vaše delatnosti.

Za postavljanje ove vrste podova potrebno je obezbediti dobru podlogu kao i valjanu i sigurnu hidroizolaciju.

Poliuretanski podovi mogu da zadovolje potrebe ako se predviđa srednje i teško mehaničko opterećenje. Otporni su na hemijski uticaj i temperaturne razlike. Razne industrije i razni prostori imaju drugačije potrebe za protivkliznošću. U zavisnosti da li se radi o podovima koji će biti izloženi uljima, vodi ili će biti suvi potrebno je uskladiti potrebu za protivkliznošću sa potrebom čišćenja, jer što je pod hrapaviji teže ga je održavati i obrnuto. Poliuretanski podovi mogu da se izvode monolitno - bez fuga, pa se izuzetno lako održavaju i po potrebi sterilizuju kuhinje, bolnice...

U specifičnim prostorima kao što su bolnice, operacione sale, skladišta zapaljivih materijala, sobe sa elektronikom, specijalne mehaničarske radionice postoji potreba za uzemljenjem. U tim prostorijama se primenjuje epoksidni elektroprovodni pod koji elektricitet odvodi u podložni provodljivi sloj i uzemljuje ga preko uzemljenja.
Svi podovi se mogu prati ručno i mašinski.

 

Zastupljeni materijali

Primer radova:

SZR Hidro & Rad., Gradačka bb, 14000 Valjevo, Srbija, T:+381(0)14 243-544 , M:+381(0)65 446-68-84, E: hidrorad014@gmail.com 

© , Hidro & Rad - Valjevo