Poliuretanske
Hidroizolacije

U izvođačkim radovima koristimo Akwagard ST proizvod koji je jednokomponentni tečni poliuretan koji se umrežava u dodiru s vlagom iz vazduha. Stvara visoko elastičnu membranu s izvrsnim prijanjanjem na različite podloge. Proizvod se temelji na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli s dodanim specijalnim anorganskim punilima koji materijalu daju izvrsnu vremensku, UV, hemijsku, mehaničku i termalnu otpornost. Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom u dva sloja. Za izložene aplikacije se preporučuje u beloj ili svetlo sivoj boji.

 

Zastupljeni materijali

Primer radova:

SZR Hidro & Rad., Gradačka bb, 14000 Valjevo, Srbija, T:+381(0)14 243-544 , M:+381(0)65 446-68-84, E: hidrorad014@gmail.com 

© , Hidro & Rad - Valjevo