Cementne
Hidroizolacije

Premazi na bazi cementa su jedni od najstarijih hidroizolacijskih sustava u građevinarstvu. Radi se uglavnom o premazu na bazi Portland cementa, sa ili bez peska i s aktivnim hidroizolacijskim aditivom. Uvek se radi o površinskom sloju koji se nanosi na horizontalne i vertikalne površine i koji je zbog svog sastava kompaktibilan sa betonskim konstrukcijama. Zavisno o konkretnom proizvodu, cementne hidroizolacije su u pravilu otporne na pozitivan i negativan hidrostatski uticaj.

Glavni nedostaci tradicionalnih cementnih premaza su nedovoljna sposobnost premošćavanja mikropukotina zbog krutosti, odnosno nedovoljne elastičnosti samog materijala i primena jednog proizvoda na sve slučajeve i probleme na koje nailazimo u građevinarstvu. U praksi nije redak slučaj da se isti proizvod specifikuje za hidroizolaciju kupatila, bazena, terase i zaštitu mostne konstrukcije. Evidentno je da svaki od četiri navedena slučaja ima svoje specifičnosti i zahteve za zaštitom od vode, ali i drugih negativnih uticaja, kao što su atmosferske, uticaj vode, rad konstrukcije itd.

 

Zastupljeni materijali

Primer radova:

SZR Hidro & Rad., Gradačka bb, 14000 Valjevo, Srbija, T:+381(0)14 243-544 , M:+381(0)65 446-68-84, E: hidrorad014@gmail.com 

© , Hidro & Rad - Valjevo