Bentonitne
Hidroizolacije

Hidroizolacija bentonitom može se koristiti samo u podzemnim delovima objekta jer, iako bentonitna glina može izdržati beskonačan broj ciklusa zasićenja vodom i rasušivanja, ovo predstavlja problem za sintetički materijal koji čini membranu i daje joj neophodne mehaničke karakteristike.

Prednosti primene bentonitnih membrana u niskogradnji su jasne: sloj gline d=60cm ima propusnost vode od k=10-8m/s, dok bentonit npr. d=12cm ima k=2x10-11m/s. Ovo znači da je potrebna daleko manja količina materijala što pojeftinjuje transport, skraćuje radove i štedi prirodne sirovine.

Takođe proizvod Voltex koristimo u našim izvođačkim radovima, koji je jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih delova. Konstrukcija VOLTEX je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih delova konstrukcija u uslovima hidrostatskog pritiska do visine vodene kolone od 70,0 m ili u uslovima bez hidrostatskog pritiska. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti...) ili nasutog i kompaktnog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i gasnonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, sa delom montmorionita min. 90%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem. Zajedno s trakom Waterstop RX 101, granulama bentonita u rinfuzi i bentonitnom Bentoseal pastom čini potpun sastav hidroizolacije.

 

Zastupljeni materijali

Primer radova:

SZR Hidro & Rad., Gradačka bb, 14000 Valjevo, Srbija, T:+381(0)14 243-544 , M:+381(0)65 446-68-84, E: hidrorad014@gmail.com 

© , Hidro & Rad - Valjevo